ANNONCE:

Derfor kan acontobetaling af el koste dyrt i hverdagen

Sparer du på strømmen, risikerer du at betale for meget i aconto, og det er penge som måske er bedre brugt i hverdagen. Bliv klogere på aconto og faktisk afregning her.

Der er en lang tradition for acontobetalinger i forbindelse med forbrug af el, vand og varme. Idéen er, at udgiften bliver fordelt mere ligeligt ud over året, og det skaber en høj grad af stabilitet i privatøkonomien. Det kan fungere rigtig godt, især i tider med stabile priser og en høj grad af forudsigelighed.

Sådan ser elmarkedet ikke ud lige nu, hvor elpriserne er ustabile og generelt stigende. Elmarkedet er uforudsigeligt, og det gør det svært at opkræve et retvisende acontobeløb.

Acontobetalinger kan være skæve
Hvis du begrænser elforbruget i din bolig, er der derfor risiko for, at du betaler for meget i aconto. Det forklarer seniorkunderådgiver hos EWII Janni Roed.

»Din acontobetaling bliver sat efter dit forventede elforbrug, så hvis du bruger mindre end beregnet, betaler du for meget i aconto. Med de nuværende elpriser, kan det potentielt betyde, du parkerer flere tusinde kroner hos din elleverandør,« siger hun.

Ud over at dit forbrug således bliver estimeret, bliver elprisen det faktisk også. Elskeskaberne skal altså give et kvalificeret gæt på, hvordan elprisen udvikler sig frem til næste acontoregulering.

I øjeblikket svinger priserne ret meget, og det gør det endnu sværere at forudsige, hvordan priserne udvikler sig. Derfor kan priserne i en acontobetaling nemt blive estimeret højere eller lavere end de reelt er.

I sidste ende har den enkelte forbruger ikke en chance for at vide om de har betalt for meget eller for lidt, når de betaler forud.

Du vil selvfølgelig få pengene tilbage med næste opgørelse, men hvis du eksempelvis kun får opgjort dit forbrug én gang i kvartalet, kan der gå flere måneder, hvor du betaler for meget, før der sker en regulering, og du får udbetalt pengene igen.

Hos energiselskabet EWII opkræver de ikke acontobeløb, men nøjes i stedet med at afregne kundernes faktiske forbrug, og den løsning har fået meget opmærksomhed på det seneste.

»Vi får virkelig mange henvendelser hos EWII, fordi acontobetalingerne hos andre elleverandører stiger meget for øjeblikket,« siger Janni Roed.

Lær mere om strømpriser her

Faktisk afregning motiverer til at spare
En ikke ubetydelig del af din økonomi vil altså være deponeret hos elleverandøren i stedet for at være til rådighed i din hverdag, hvis du betaler aconto.

I en tid hvor husholdningsbudgettet i forvejen er presset af stigende priser på hverdagsprodukter, kan det potentielt lægge yderligere pres på privatøkonomien.

»Det betyder også, at sparer du på elforbruget, kan du ikke se effekten af din indsats før næste opgørelse, som med acontobetaling kan ligge flere måneder ude i fremtiden,« forklarer Janni Roed fra EWII.

Anderledes forholder det sig med faktisk afregning, som går ud på, at du hver måned betaler for det faktiske forbrug du har haft – hverken mere eller mindre.

»Med faktisk afregning kan du hele tiden holde øje med dit forbrug, og fordi du betaler hver måned, undgår du ubehagelige overraskelser,« fortæller Janni Roed.

Det betyder også, at din elregning falder i det øjeblik, du begynder at spare på strømmen.

»Folk går meget op i deres forbrug, og hvordan man kan ommøblere forbruget, og der virker det meget motiverende, at du med faktisk afregning kan se elregningen dykke i takt med, du bruger mindre strøm,« siger hun.

Aconto vs. faktisk afregning

Faktisk afregning

Fordele:

 • Du betaler kun for den strøm, du faktisk bruger.
 • Afregning hver måned sikrer dig mod større ubehagelige overraskelser.
 • Når du sparer på elforbruget, kan du se effekten med det samme.
 • Elregningen er mere overskuelig og let at afkode

Ulemper:

 • Udgiften bliver ikke fordelt ud over året, og der vil derfor være forskel på, hvad du betaler fra måned til måned og særligt mellem sommer- og vinterperioden.

Acontobetaling

Fordele:

 • Det fordeler udgiften over længere perioder, hvilket kan skabe stabilitet i økonomien.
 • Hvis du pålægges et gebyr for hver betaling i din bank, er det en fordel at kunne nøjes med eksempelvis fire acontobetalinger om året frem for en hver måned.

Ulemper:

 • Det kan være svært at forudsige dit forbrug og elprisens udvikling, og det betyder, du ofte betaler for meget eller for lidt i aconto.
 • Afregning hver tredje måned betyder, at du kan risikere at betale for lidt i flere måneder og således få en ubehagelig overraskelse ved næste regulering.
 • Du parkerer nogle af dine midler hos energiselskabet. Midler du ikke har til rådighed i hverdagen.
 • Acontobetaling giver en mere kompliceret elregning.

Læs mere om pakker og priser fra EWII her

Forstå din elregning her